(Κολώνες)

Αρχιπελάγους 23, 81100
Μυτιλήνη
Τηλ. 22510 54962

(Ακαδημία)

Γεωργίου Μούρα 12, 81100
Μυτιλήνη
Τηλ. 22510 45970

(Χρυσομαλλούσα)

Βαλαωρίτου 33, 81100
Μυτιλήνη
Τηλ. 22510 46290